25.01.2021 Ny nedstengning påvirker transporten

Kl. 10.00 Oppdatert kl. 15.00


Kjære kunder

Ny nedstengning påvirker transporten

I forbindelse med den pågående pandemien, har som kjent Regjeringen innført særlig strenge tiltak i kommunene, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Enebakk, Frogn, Horten, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Moss, Nesodden, Nittedal, Nordre-Follo, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Vestby, Våler og Ås.

Her er en oversikt over terminalene og postnummerne som blir berørt

Alnabru/Oslo: 0001-1369, 1400-1488, 1540-1550, 1800-1805, 1807-1815, 1820-1825, 1830-1880, 1900-1925, 1930-2021, 2025-2027

Drammen: 1371-1399, 3000-3066, 3400-3490

Fredrikstad: 1500-1539, 1555-1599, 1640-1643, 1806, 1816, 1827, 1890-1894

Hamar: 2713, 2715-2717, 2720-2743

Sandefjord: 3167, 3179-3199

Dette betyr en massiv stenging av næringsliv og butikker i de gitte kommunene i en periode. Schenker er en samfunnskritisk aktør, og vi må sikre at vi kan opprettholde en forsvarlig drift i denne situasjonen. Den oppståtte situasjonen gjør at mange ikke kan motta varer som skal leveres av oss. Det er derfor svært viktig at du som kunde hos oss har oversikt over hvem som er berørt av denne nedstengningen, og ikke sender varer til disse i denne perioden.

Dette vil påvirke vår drift og vårt tilbud. Vi gjør vårt beste for å opprettholde vårt servicetilbud, men avvik vil kunne forekomme. Tidsluke leveranser vil ikke kunne bli gjennomført i den nåværende situasjonen, men vi vil tilstrebe å levere så normalt som mulig. Hjemleveranser med innbæring vil bli gjennomført til dør, ikke innenfor døren.

Vi har begrenset kapasitet til å lagre varer som ikke kan leveres, så retur av varer kan bli nødvendig.  Ekstra kostnader vil måtte påregnes.

Dette er en vanskelig situasjon for alle parter og vi vil gjøre vårt beste for å sikre vårt nettverk og levere varene så langt det er mulig. Har du spørsmål eller behov for avklaringer ber vi deg kontakte vårt kundesenter eller din salgsrepresentant hos oss.

Vennlig hilsen ditt Schenkerteam.

Monday, January 25, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (150)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

25.01.2021 New shutdown affects transport

Kl. 10.00 Oppdatert kl. 15.00 English version

Dear customers

New shutdown affects transport

In conjunction with the ongoing pandemic, the Government has introduced particularly strict measures in the municipalities of Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Enebakk, Frogn, Horten, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Moss, Nesodden, Nittedal, Nordre-Follo, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Vestby, Våler og Ås. 

Here is an overview of the terminals and postcodes that are affected

Alnabru/Oslo: 0001-1369, 1400-1488, 1540-1550, 1800-1805, 1807-1815, 1820-1825, 1830-1880, 1900-1925, 1930-2021, 2025- 2027

Drammen: 1371-1399, 3000-3066, 3400-3490

Fredrikstad: 1500-1539, 1555-1599, 1640-1643, 1806, 1816, 1827, 1890-1894

Hamar: 2713, 2715-2717, 2720-2743

Sandefjord: 3167, 3179-3199

This means a massive closure of businesses and shops in the given municipalities for a period. Schenker is a socially critical actor, and we must ensure that we can maintain sound operations in this situation. The situation that has arisen means that many people cannot receive goods that are to be delivered by us. It is therefore very important that you as a customer with us have an overview of who is affected by this closure, and do not send goods to them during this period.

This will affect our operations. We will do our best to maintain our service offers, but discrepancies may occur. Time window deliveries will not be completed in the current situation, but we will strive to deliver as normally as possible. Home deliveries with carry-in will be carried out to the door, not inside the door.

We have limited capacity to store goods that cannot be delivered, so return of goods may be necessary. Additional costs will have to be expected.

This is a difficult situation for all parties and we will do our best to secure our network and deliver the goods as far as possible. If you have questions or need clarification, please contact our customer center or your sales representatives.

Sincerely, your Schenker team.

Monday, January 25, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (87)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

25.01.2021 Oppdatering NRE

kl. 07.00 Oppdatert kl. 10.00 Oppdatert kl. 15.00

Det har nå blitt bedring i være i Nord-Sverige, og tog som ble stoppet i Kiruna, har ankommet Narvik.  Toget som gikk fra Alnabru på lørdag, er imidlertid forsinket, pga uhell som involverer elg, og vil derfor bli forsinket inn til Narvik.  Dette medfører fremdeles forsinkelse på distribusjonen i Narvik, Finnsnes, Svolvær, Sortland, Harstad og Tromsø.

***

The weather in Northern Sweden is now slightly better, and the train that was stopped in Kiruna, has arrived Narvik.  But, the train departed from Alnabru on Saturday is delayed due to accident involving moose, and will therefore arrive Narvik later than expected.  This will again cause delay in the distribution in Narvik, Finnsnes, Svolvær, Sortland, Harstad and Tromsø.

Monday, January 25, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (86)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:
RSS

Trafikkmeldinger eksterne

«January 2021»
MonTueWedThuFriSatSun
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Archive