09.02.2021 Ny nedstegning påvirker transporten

Kl. 07.00 Oppdatert kl. 10.00 Oppdatert kl. 15.00

Kjære kunder,

Ny nedstengning påvirker transporten

I forbindelse med den pågående pandemien, har vi siste tiden opplevd nedstenging i flere kommuner på Østlandet. Nå ser vi at det også i andre deler av landet blir innført strenge tiltak som fører til nedstengning og varelogistikken påvirkes tilsvarende. Det siste nå er kommuner på Vestlandet i Bergen og omliggende kommuner.

Vi er inne i en fase hvor nye områder stenges ned, og andre områder får en oppmykning av smitteverntiltakene. Dette endrer seg raskt. Den oppståtte situasjonen gjør at mange ikke kan motta varer som skal leveres av oss. Det er derfor svært viktig at du som kunde hos oss har oversikt over hvem som er berørt av denne nedstengningen, og ikke sender varer til disse i denne perioden.

Dette vil påvirke vår drift og vårt tilbud. Vi gjør vårt beste for å opprettholde vårt servicetilbud, men avvik vil kunne forekomme. Tidsluke leveranser vil ikke kunne bli gjennomført i den nåværende situasjonen, men vi vil tilstrebe å levere så normalt som mulig. Hjemleveranser med innbæring vil bli gjennomført til dør, ikke innenfor døren.

Vi har begrenset kapasitet til å lagre varer som ikke kan leveres, så retur av varer kan bli nødvendig. Ekstra kostnader vil måtte påregnes.

Dette er en vanskelig situasjon for alle parter og vi vil gjøre vårt beste for å sikre vårt nettverk og levere varene så langt det er mulig. Har du spørsmål eller behov for avklaringer ber vi deg kontakte vårt kundesenter eller din salgsrepresentant hos oss.

Vennlig hilsen ditt Schenkerteam.

 

*****
 

Dear customers,

New shutdown affects transport

In connection with the ongoing pandemic, we have recently experienced closures in several municipalities in Eastern Norway. We now see that strict measures are also being introduced in other parts of the country that lead to closure and the logistics of goods are affected accordingly. The latest lock down are municipalities in Western Norway - in Bergen and surrounding municipalities.

We are in a phase where new areas are being closed down, and other areas where the strict infection control measures are being lifted. This is changing rapidly. The situation that has arisen means that many people cannot receive goods that are to be delivered by us. It is therefore very important that you as a customer with us have an overview of who is affected by this closure, and do not send goods to them during this period.

This will affect our operations and our offers. We will do our best to maintain our service offering, but discrepancies may occur. Time slot deliveries will not be able to be completed in the current situation, but we will strive to deliver as normally as possible. Home deliveries with carry-in will be carried out to the door, not inside the door.

We have limited capacity to store goods that cannot be delivered, so return of goods may be necessary. Additional costs will have to be expected.

This is a difficult situation for all parties, and we will do our best to secure our network and deliver the goods as far as possible. If you have questions or need clarification, please contact our customer center or your sales representative with us.

Sincerely, your Schenker team.

Tuesday, February 9, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (45)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

08.02.2021 Kraftig snøfall i Tyskland

Klokken 15.00

På grunn av harde værforhold med kraftig snøfall i mange områder i Tyskland så er fremkommeligheten på veiene i Tyskland svært utfordrene. Motorveier og riksveier er stengt, så forsinkelser må påregnes.

*****

Heavy snowfall in Germany

Due to hard weather conditions with heavy snowfall in a lot of areas in Germany then several highways are closed. Delays must be expected.

Monday, February 8, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (24)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

08.02.2021 Ny nedstengning påvirker transporten

Klokken 14.30

Kjære kunder,

Ny nedstengning påvirker transporten

I forbindelse med den pågående pandemien, har vi siste tiden opplevd nedstenging i flere kommuner på Østlandet. Nå ser vi at det også i andre deler av landet blir innført strenge tiltak som fører til nedstengning og varelogistikken påvirkes tilsvarende. Det siste nå er kommuner på Vestlandet i Bergen og omliggende kommuner.

Vi er inne i en fase hvor nye områder stenges ned, og andre områder får en oppmykning av smitteverntiltakene. Dette endrer seg raskt. Den oppståtte situasjonen gjør at mange ikke kan motta varer som skal leveres av oss. Det er derfor svært viktig at du som kunde hos oss har oversikt over hvem som er berørt av denne nedstengningen, og ikke sender varer til disse i denne perioden.

Dette vil påvirke vår drift og vårt tilbud. Vi gjør vårt beste for å opprettholde vårt servicetilbud, men avvik vil kunne forekomme. Tidsluke leveranser vil ikke kunne bli gjennomført i den nåværende situasjonen, men vi vil tilstrebe å levere så normalt som mulig. Hjemleveranser med innbæring vil bli gjennomført til dør, ikke innenfor døren.

Vi har begrenset kapasitet til å lagre varer som ikke kan leveres, så retur av varer kan bli nødvendig. Ekstra kostnader vil måtte påregnes.

Dette er en vanskelig situasjon for alle parter og vi vil gjøre vårt beste for å sikre vårt nettverk og levere varene så langt det er mulig. Har du spørsmål eller behov for avklaringer ber vi deg kontakte vårt kundesenter eller din salgsrepresentant hos oss.

Vennlig hilsen ditt Schenkerteam.

 

*****
 

Dear customers,

New shutdown affects transport

In connection with the ongoing pandemic, we have recently experienced closures in several municipalities in Eastern Norway. We now see that strict measures are also being introduced in other parts of the country that lead to closure and the logistics of goods are affected accordingly. The latest lock down are municipalities in Western Norway - in Bergen and surrounding municipalities.

We are in a phase where new areas are being closed down, and other areas where the strict infection control measures are being lifted. This is changing rapidly. The situation that has arisen means that many people cannot receive goods that are to be delivered by us. It is therefore very important that you as a customer with us have an overview of who is affected by this closure, and do not send goods to them during this period.

This will affect our operations and our offers. We will do our best to maintain our service offering, but discrepancies may occur. Time slot deliveries will not be able to be completed in the current situation, but we will strive to deliver as normally as possible. Home deliveries with carry-in will be carried out to the door, not inside the door.

We have limited capacity to store goods that cannot be delivered, so return of goods may be necessary. Additional costs will have to be expected.

This is a difficult situation for all parties, and we will do our best to secure our network and deliver the goods as far as possible. If you have questions or need clarification, please contact our customer center or your sales representative with us.

Sincerely, your Schenker team.

Monday, February 8, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (18)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

08.02.2021 Normal trafikk

kl. 07.00 Oppdatert kl. 10.00

Alle våre trafikker går som normalt.

*****

Normal traffic.

Monday, February 8, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (26)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

05.02.2021 Normal trafikk

Kl. 07.00 - kl. 10.00 - kl. 15.00

Alle våre trafikker går som normalt.

*****

Normal traffic.

Friday, February 5, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (26)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:
RSS
123578910Last

Trafikkmeldinger eksterne

«March 2021»
MonTueWedThuFriSatSun
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Archive