25.01.2021 Oppdatering NRE

kl. 07.00 Oppdatert kl. 10.00 Oppdatert kl. 15.00

Det har nå blitt bedring i være i Nord-Sverige, og tog som ble stoppet i Kiruna, har ankommet Narvik.  Toget som gikk fra Alnabru på lørdag, er imidlertid forsinket, pga uhell som involverer elg, og vil derfor bli forsinket inn til Narvik.  Dette medfører fremdeles forsinkelse på distribusjonen i Narvik, Finnsnes, Svolvær, Sortland, Harstad og Tromsø.

***

The weather in Northern Sweden is now slightly better, and the train that was stopped in Kiruna, has arrived Narvik.  But, the train departed from Alnabru on Saturday is delayed due to accident involving moose, and will therefore arrive Narvik later than expected.  This will again cause delay in the distribution in Narvik, Finnsnes, Svolvær, Sortland, Harstad and Tromsø.

Monday, January 25, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (33)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

24.01.2021 New shutdown affects transport

18:30 English version

 

Dear customers

 

New shutdown affects transport

In conjunction with the ongoing pandemic, the Government has introduced particularly strict measures in the municipalities of Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Nordre Follo, Indre Østfold, Moss, Frogn and Våler. Other nearby municipalities will probably introduce similarly strict infection control rules on Monday 25 January.

This means a massive closure of businesses and shops in the given municipalities for a period. Schenker is a socially critical actor, and we must ensure that we can maintain sound operations in this situation. The situation that has arisen means that many people cannot receive goods that are to be delivered by us. It is therefore very important that you as a customer with us have an overview of who is affected by this closure, and do not send goods to them during this period.

This will affect our operations. We will do our best to maintain our service offers, but discrepancies may occur. Time window deliveries will not be completed in the current situation, but we will strive to deliver as normally as possible. Home deliveries with carry-in will be carried out to the door, not inside the door.

We have limited capacity to store goods that cannot be delivered, so return of goods may be necessary. Additional costs will have to be expected.

This is a difficult situation for all parties and we will do our best to secure our network and deliver the goods as far as possible. If you have questions or need clarification, please contact our customer center or your sales representatives.

 

Sincerely, your Schenker team

Sunday, January 24, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (30)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

24.01.2021 Ny nedstengning påvirker transporten

Klokken 18:30

 

Kjære kunder

Ny nedstengning påvirker transporten

I forbindelse med den pågående pandemien, har som kjent Regjeringen innført særlig strenge tiltak i kommunene, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Nordre Follo, Indre Østfold, Moss, Frogn, og Våler. Andre nærliggende kommuner vil trolig innføre tilvarende strenge smittevernregler mandag 25.januar.

Dette betyr en massiv stenging av næringsliv og butikker i de gitte kommunene i en periode. Schenker er en samfunnskritisk aktør, og vi må sikre at vi kan opprettholde en forsvarlig drift i denne situasjonen. Den oppståtte situasjonen gjør at mange ikke kan motta varer som skal leveres av oss. Det er derfor svært viktig at du som kunde hos oss har oversikt over hvem som er berørt av denne nedstengningen, og ikke sender varer til disse i denne perioden.

Dette vil påvirke vår drift og vårt tilbud. Vi gjør vårt beste for å opprettholde vårt servicetilbud, men avvik vil kunne forekomme. Tidsluke leveranser vil ikke kunne bli gjennomført i den nåværende situasjonen, men vi vil tilstrebe å levere så normalt som mulig. Hjemleveranser med innbæring vil bli gjennomført til dør, ikke innenfor døren.

Vi har begrenset kapasitet til å lagre varer som ikke kan leveres, så retur av varer kan bli nødvendig.  Ekstra kostnader vil måtte påregnes.

Dette er en vanskelig situasjon for alle parter og vi vil gjøre vårt beste for å sikre vårt nettverk og levere varene så langt det er mulig. Har du spørsmål eller behov for avklaringer ber vi deg kontakte vårt kundesenter eller din salgsrepresentant hos oss.

Vennlig hilsen ditt Schenkerteam

 

 

Sunday, January 24, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (38)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

22.01.2021 NRE-banen stengt pga ekstremvær

kl. 07.00 - oppdatert kl. 10.00 - oppdatert kl. 15.00

Været i Nord-Sverige har nå blitt såpass ille at Trafikverket  i går kveld stengte all godstrafikk. Tog som gikk fra Alnabru onsdag er nå i Kiruna og blir parkert der inntil videre. Trafikverket vil gjøre en ny statusvurdering i morgen formiddag og vi vil da få mer informasjon om hva som vil skje med dette toget.

Bilvegen over grensen er også stengt for all trafikk, så det vil IKKE bli noen lossing og bilkjøring.

***

Trafikverket closed the rail route between Kiruna and Narvik last night, due to the extreme weather situation. Train departed from Alnabru on Wednesday will be parked in Kiruna  until they are allowed to proceed. We will get a new status update tomorrow at around 11:00 am, and we will then get back to our customers on what we will have to do.

The road From Kiruna to Narvik is also closed, which means we can not unload the train and get the gods to Narvik by car.

 

Friday, January 22, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (29)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:

21.01.2021 Uvær skaper forsinkelser for NRE. Banen er stengt.

Klokken 10:00 - oppdatert kl. 15:00

Ekstremvær i deler av Sverige og Norge skaper utfordringer for godsframføringen. Trafikkverket i Sverige besluttet i går å stenge NRE-banen i Nord-Sverige. Togavganger som berøres av stengingen innstilles. Dette vil føre til forsinkelser i all berørt godsfremføring.

Fra Alnabru: Fredagens tog blir innstilt. Lørdagens tog planlegges kjørt, men vi må forvente forsinket ankomst Narvik.

Fra Narvik: Togene torsdag og fredag kveld blir innstilt.

*****

Traffic information extreme weather

The Swedish Transport Administration decided yesterday to close the NRE-railway in northern Sweden, due to extreme weather situation. All trains between Oslo and Narvik use this railway line. Train departures affected by the closure are canceled. This will lead to delays in all affected goods transport

From Alnabru/Oslo: Trains on Friday will be cancelled. Trains departing on Saturday will go as planned, but delays must be expected.

From Narvik: The trains on both Thursday and Friday will be cancelled.

Thursday, January 21, 2021/Author: Kundesenter Sandefjord/Number of views (30)/Comments (0)/
Categories: Driftsmeldinger
Tags:
RSS
First45679111213Last

Trafikkmeldinger eksterne

«March 2021»
MonTueWedThuFriSatSun
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Archive